Individu en Universum

Deel I – Het Individu

Het bewustzijn
Al-geheel bewustzijn
Het bewustzijn in de mens
Zelf-persoon en Ik-wezen
Het individu
Verinnerlijkte kosmos
Denken in concepten
Spirituele zelf-beleving
Geïndividualiseerd continuüm
Persoonsoverstijgende individualiteit
Incarnatie en Karma
De gevaarlijke doorgang
Doodlopende wegen
Het einde van de tunnel
De vrije geest 
Intuïtief kennen
Geestelijk waarnemen
Geestelijke oerbeelden
De wilsfactor
Willen zonder wenskarakter
De verborgen wil
Organisme of machine
Een vrije handeling, wat is dat eigenlijk?

Deel II – Het Universum

[volgt]