Heilige Geest


Lama Anagarika Govinda

Jiddu Krishnamurti

Manjushri Mantra (You Tube)

BlogOver Andreas Boom

Copyright 2012-2016 Andreas Boom

Alles is Leegte
Leegte is Alles


Alles, ook ons ‘eigen zelf’ is als wolkenflarden die ontstaan, veranderen, uiteenrafelen en weer oplossen in een lege hemel.

Alles is Bewustzijn.
Leegte is Bewustzijn.
Bewustzijn is Leegte.
Alles is Leegte.
Leegte is Alles.
OM AH RA PA TSA NA DHI


Publicaties en teksten van Andreas Boom

Wolkenwoorden Wolkenwoorden

Spiritueel dagboek met inspiraties die zijn verkregen door het lezen van boeken van Jiddu Krishnamurti, Alan Watts, Paul Carus, Lama Anagarika Govinda e.a. De inhoud heeft betrekking op zingeving, mindfullness, Zen, Boeddhisme en Christelijke esoterie.
Paperback, 143 pag., 2016

Duif De witte lotus en de rode roos

Verhandeling over de relatie tussen Boeddha Sakhyamuni en Christus Jezus.
Ook downloadbaar als pdf, 22 pag., 2015

Lichtkruis Ioannes

Diverse bespiegelingen naar aanleiding van gedeelten uit het Evangelie volgens Joannes (in de vertaling van H. A. P. J. Ogilvie).

Rose of the World Over het metafysisch wereldbeeld van Daniil Andreev

Bespreking van de structuur en ontwikkeling van Shandanakar, de metafysische Aarde, zoals beschreven in het boek 'The Rose of the World' van Danill Andreev [pdf, 55 pag., 2012]

Internet De strijd om de spirituele intelligentie

De opkomst en ontwikkeling van het Internet, bezien in het licht van Hoofdstuk 13 van de Apocalypse van Joannes en de profetiën rondom de 2012-hype. [pdf, 20 pag., 2012]

Blog_Image
Last updated 6.6.2016